Política de cancel·lació MNC Easter 2024

En cas de cancel·lació d’un/a jugador/a, entrenador/a, acompanyant (persona física) s’aplicarà la següent política:

  • Si la persona inscrita no pot participar en l’esdeveniment sense previ avís d’almenys dues setmanes d’antelació a la data de celebració, es podrà substituir de forma gratuïta per una altra persona aportant les dades completes d’aquesta, i procedirà la devolució del 100% de l’import abonat (l’import que es farà càrrec el nou inscrit). En cas de no substituir al participant, l’import de penalització serà del 25% del total.
  • Si la cancel·lació es realitza en un termini de dues setmanes a una setmana abans de l’inici de l’esdeveniment, la penalització serà del 75% del total.
  • Si la cancel·lació es realitza en un termini inferior a l’última setmana de l’inici de l’esdeveniment, no es realitzarà cap devolució.

En cas de cancel·lació d’un equip o club s’aplicarà la següent política:

  • Si l’equip o club inscrit cancel·la la reserva abans de l’03 de febrer, es retornarà tot excepte els 500€ d’inscripció de cada equip.
  • Si la cancel·lació es realitza del 03 de febrer al 10 de març, MareNostrumCup retindrà un 30% de la inscripció total.
  • Si la cancel·lació es realitza del 11 al 17 de març, MareNostrumCup retindrà un 60% de la inscripció total.
  • Si la cancel·lació es realitza més tard del 17 de març, MareNostrumCup retindrà un 80% de la inscripció total.

Moltes gràcies.

Per més informació, contacteu per email a: info@marenostrumcup.com o per telèfon a: +34 611 04 93 33